ผ้าฝ้ายหนังกบ

เป็นการใช้เส้นด้ายฝ้ายในการทอและฟอกสีอ่อนๆ ผ่านกระบวนการหดตัวเพื่อสร้างลวดลายบนผ้าที่คล้ายกับ ‘หนังกบ’

ผ้าฝ้ายหนังกบ

เป็นการใช้เส้นด้ายฝ้ายในการทอและฟอกสีอ่อนๆ ผ่านกระบวนการหดตัวเพื่อสร้างลวดลายบนผ้าที่คล้ายกับ ‘หนังกบ’